मुख्य पान

Department of Legal Metrology, relates to the units of weights and measures, methods of measurements and measuring instruments and the regulatory safeguards to the public.

वैध मापविद्या नियंत्रकांचे मुख्य सिध्दांत

उपभोक्तांचें हित राखूंक, वेगवेगळे अधिनेम आनी नेम अंमलांत हाडल्यात. फारीक केल्ल्या मोलांत योग्य वजन वा माप आशिल्ली वस्तू मेळोवप हो उपभोक्ताचो सर्वसामान्य अधिकार आसा. उपभोक्तांचो अधिकार राखूंक कायदे आनी नेमा प्रमाणें, वैध मापविद्या विभाग चालू आसा.

वैध मापविद्या विभाग हो सेवाभिमुख सरकारी यंत्रणा आसा. सर्वसामान्य लोकांच्या माहिती खातीर ह्या विभागान अंमलांत हाडिल्ल्या नेम आनी अधिनेमा विशीं तशेंच वेगवेगळे परवाने, वेळाची मर्यादा आनी कागाळीचें निवारण ह्या संबंदान संक्षिप्त मार्गदर्शी सुचोवण्यो खात्याच्या नागरिकांच्या अधिकार नाम्यांत उपलब्ध आसात. जरी वयर दिल्ल्या मार्गदर्शी सुचोवण्यांची जाणीव सामान्य लोकांक आसल्यार, वैध मापविद्या विभाग आनीक लोकाभिमुख आनी पारदर्शक जातलो. तशेंच उपभोक्ताच्या/लोकांच्या हिता खातीर वैध मापविद्या विभागाची प्रतिमा वाडोवपाक ताची खूब मजत जातली असो म्हजो विश्वास आसा.

नियंत्रक, वैध मापविद्या
गोंय राज्य